Zarządzanie

To jeden z modniejszych kierunków ostatniej dekady XXI wieku. Uczelnie ekonomiczne, gdzie jest wykładane zarządzanie, co roku przeżywają oblężenie studentów. Zarządzanie bardzo często jest połączone razem z marketingiem lub inżynierią produkcji (na uczelniach technicznych). Jest to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z ekonomii, prawa gospodarczego, finansów, bankowości. Jest to kierunek bardzo ciekawy i przyszłościowy, dlatego warto zainwestować swój czas w studia na tym kierunku, i w pisanie prac magisterskich, licencjackich, czy też innych prac wymaganych na tym kierunku studiów.

Kierunek ten nadal cieszy się dużą popularnością wśród maturzystów, mimo że rynek ma już pewne przesycenie specjalistami tego kierunku. Każdy przyszły student zarządzania chce w przyszłości zarządzać, być dyrektorem. Niestety, droga na kierownicze stanowisko jest długa, ale warto podjąć ten trud, gdyż średnie pensje w tym zawodzie są dość wysokie jak na warunki polskie. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że są to dość trudne studia, wymagające sporej samodyscypliny i nie rzadko zdarza się, że do zaliczenia ćwiczeń na wielu przedmiotach wymagane jest pisanie prac zaliczeniowych.

Zarządzanie można studiować na większości uczelni, coraz częściej pojawia się też na uczelniach prywatnych. Największą tradycję akademicką ma ten kierunek na uniwersytetach ekonomicznych. Od kilku lat studia te są dwuetapowe: studia licencjackie, które kończą się egzaminem dyplomowym, pozwalającym na kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Praca magisterska jest przepustką na studia trzeciego stopnia, czyli doktoranckie.

Przedmioty wykładane na tym kierunku to m.in.: podstawy marketingu, analiza rynku, rachunkowość, finanse, metody organizacji i zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produkcją, zarządzanie kadrami, prognozowanie i symulacja, badania operacyjne. Jak widać nie są to studia dla humanistów, gdyż na zarządzaniu bardzo dużo operuje się na liczbach i tworzy analizy. Ważne jest, aby mieć dobre przygotowanie z matematyki i innych przedmiotów ścisłych, by móc w pełni uczestniczyć w zajęciach, być gotowym na samodzielne pisanie prac zaliczeniowych, przygotowywać analizy, symulacje i projekty.

Po trzech latach nauki następuje wybór specjalności i pisanie prac dyplomowych. Praca magisterska i licencjacka powinna być związana tematycznie z dalszą nauką, a także karierą zawodową. Do wyboru jest kilka specjalności, np. zarządzanie zasobami ludzkimi (tzw. human resources), rachunkowość, zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy logistyczne, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami, zarządzanie jakością, zarządzanie strategiczne, informatyka w zarządzaniu. Jeżeli chodzi o prace magisterskie i prace licencjackie tematy powinny być powiązane z naszą specjalnością, ale także musimy mieć na uwadze nasze zainteresowania i przyszłą karierę zawodową. Zarządzanie daje wiele możliwości rozwoju.

Dla kogo są te studia? Zanim zdecydujesz się na te studia weź pod uwagę, że sprawowanie funkcji kierowniczych wymaga wysokich zdolności przywódczych i organizacyjnych. Oprócz wiedzy, cenione tu są także umiejętności miękkie, czyli umiejętność radzenia sobie ze stresem, zarządzanie w czasie, motywowanie siebie i innych do pracy, a także umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. Dlatego też ważne jest samookreślenie siebie i poznanie swoich predyspozycji do wykonywania tego zawodu.

Gdzie można pracować po studiach na kierunku zarządzanie? Absolwenci zarządzania mogą pracować w każdej firmie, gdzie potrzebny jest menedżer projektów (ang. project manager); jeśli mają dodatkowo skończoną specjalność marketingową mogą być specjalistami lub kierownikami ds. marketingu. Ponadto absolwenci tego kierunku sprawdzą się na każdym stanowisku, które wymaga dużej samodzielności. Dość dużo osób po tym kierunku wybiera karierę w zagranicznych korporacjach, które mają w Polsce swoje oddziały. Duże możliwości dają także studia podyplomowe dla menedżerów, tzw. MBA – zdobyta na nich wiedza może zaprowadzić na wysokie stanowiska menedżerskie w przyszłości. Warto więc zainwestować czas w studia, w pisanie prac magisterskich, licencjackich i innych prac zaliczeniowych, gdyż z pewnością zaowocuje to w przyszłości.