Stosunki międzynarodowe – pisanie prac ze stosunków międzynarodowych

Zajmujemy się pisaniem prac ze stosunków międzynarodowych, ale, niestety, nie na każdy temat. Prace ze stosunków międzynarodowych najczęściej pisze nasz politolog i jeśli temat jest „politologiczny”, to nie ma problemu – przyjmujemy zlecenie. Jeśli jednak temat pracy dotyczy na przykład gospodarki jakiegoś dalekiego kraju i literatura jest wyłącznie po angielsku, to z przykrością musimy odmówić. To kwestia ekonomii – pewnie byłby w stanie napisać taką pracę, ale zajęłoby mu to tyle czasu, że spokojnie mógłby napisać wtedy trzy inne prace.

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów, który zdobył dużą popularność po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. To dziedzina o rosnącym znaczeniu w polityce, a także w biznesie. Kierunek ten jest już obecny na większości uczelni, zarówno publicznych jak i prywatnych. Ukończenie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe tradycyjnie wiąże się pisaniem pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Na niektórych uczelniach stosunki międzynarodowe są specjalnością na politologii lub dziennikarstwie. Jednakże znacząca rola, jaką odgrywają kontakty między państwami, sprawiła, że coraz częściej jest to oddzielny kierunek na polskich szkołach wyższych.

Studia na stosunkach międzynarodowych to oferta dla osób zainteresowanych relacjami między państwami, polityką zagraniczną, protokołem dyplomatycznym. Studia te przygotowują do pracy w wielokulturowym środowisku. To kierunek dla osób otwartych, znających języki obce i lubiących podróże. Praca absolwenta stosunków międzynarodowych, który z sukcesem ukończy pisanie pracy licencjackiej czy magisterskiej, wiąże się dość często z zagranicznymi wyjazdami.

Na studiach tych realizowane są m.in. następujące przedmioty: najnowsza historia polityczna, wstęp do nauki o państwie i prawie, filozofia, prawo międzynarodowe publiczne; ochrona własności intelektualnej, geografia polityczna i ekonomiczna, międzynarodowe stosunki polityczne, historia stosunków międzynarodowych, ekonomia, podstawy organizacji i zarządzania, socjologia ogólna, demografia, wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego, międzynarodowe stosunki gospodarcze, statystyka, integracja europejska, współczesne systemy polityczne, psychologia społeczna, międzynarodowe stosunki kulturalne, organizacje międzynarodowe, polityka gospodarcza, polityka zagraniczna Polski, negocjacje i umowy międzynarodowe, komunikacja międzykulturowa.

Oprócz wyżej wymienionych przedmiotów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym. Najczęściej jest to język angielski i język niemiecki, ale także istnieje możliwość nauki innych języków oficjalnych Unii Europejskiej, np. hiszpański lub francuski. Należy mieć na uwadze, że studia te swoją tematyką zahaczają także o kultury różnych narodów. Dlatego też na stosunkach międzynarodowych jest też blok przedmiotów związanych z kulturoznawstwem. Są to przedmioty takie jak: antropologia, socjologia, filozofia, historia kultur. Ponadto studenta ma do wyboru przedmioty fakultatywne spośród kilkunastu, które proponuje dana uczelnia. Na niektórych przedmiotach obowiązuje pisanie prac zaliczeniowych związanych z zagadnieniami współczesnego świata, co stanowi przygotowanie dla studenta do pisania pracy magisterskiej. Prace magisterskie, prace licencjackie ze stosunków międzynarodowych piszemy z wybranej specjalności. Tematy prac, jeżeli chodzi o prace magisterskie mogą być kontynuacją tematu pracy licencjackiej.

Przykładowe specjalizacje na tym kierunku to współpraca europejska, gospodarka światowa i biznes międzynarodowy, dyplomacja i stosunki konsularne, marketing międzynarodowy. Dużą popularnością cieszy się specjalizacja z zarządzania projektami Unii Europejskiej – jej absolwenci, którzy z sukcesem zakończą pisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej, mogą pracować niemal w każdej placówce, która stara się o dofinansowanie swojej działalności z funduszy europejskich. Przykładowe przedmioty na tej specjalności to: prawo w praktyce zarządzania projektami Unii Europejskiej, standardy ustrojowe Unii Europejskiej, zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, zamówienia publiczne w UE, procedury przetargowe a finanse UE, nieprawidłowości, kontrola i monitoring w projektach finansowanych przez UE, przygotowanie i zarządzanie projektem w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, finanse w projektach, procedury zarządzania, wdrażania i realizacji projektów finansowanych przez UE.

Obroniona praca licencjacka lub praca magisterska na kierunku stosunki międzynarodowe, daje możliwość rozwoju kariery w wielu miejscach. Absolwent tego kierunku może pracować w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych – czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość różnych aspektów środowiska międzynarodowego i innych kultur. Warto więc poświęcić dużo czasu na pisanie prac magisterskich, gdyż to zaprocentuje w przyszłości.

I na koniec powtórzymy, że jest duże prawdopodobieństwo, że podejmiemy się pomocy w napisaniu pracy ze stosunków międzynarodowych, ale przed ostateczną decyzją musimy poznać jej temat. Zresztą dotyczy to zazwyczaj i innych kierunków.

4/5 - (4 votes)