Prawo – pisanie prac z prawa – prace z prawa

Oferujemy konsultacje i pomoc w zakresie pisania prac z prawa. W naszym zespole znajdują się osoby z wykształceniem prawniczym, posiadające obszerną wiedzę i doświadczenie.

prawo administracyjne

prawo medyczne

prawo autorskie

prawo międzynarodowe

prawo cywilne

prawo pracy

prawo finansowe

prawo prasowe, telewizja, internet

prawo gospodarcze

prawo wspólnotowe

prawo handlowe

postępowanie administracyjne

prawo karne

postępowanie cywilne

prawo konstytucyjne

postępowanie karne

Dlaczego prawo?

Prawo to jeden z najbardziej obleganych kierunków przez maturzystów, ale i też jeden z bardzo prestiżowych i dających dobre zarobki w przyszłości. Jednakże droga do sukcesu zawodowego i finansowego jest długa i wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Pisanie prac licencjackich i magisterskich, może być problemem dla wielu osób.

Prawo wykładane jest na uniwersytetach i coraz częściej w szkołach prywatnych. Jednakże największy prestiż ma właśnie na uczelniach państwowych. To jeden z bardziej obleganych kierunków obok psychologii, anglistyki czy ekonomii. Ciągle modny i co roku przyciąga na uczelnie kilka tysięcy osób. Przyszłych prawników nie odstrasza duża ilość nauki i poświęcenie wiele czasu na pisanie pracy i na przygotowanie się do zawodu.

Studia na prawie trwają 5 lat, czyli dziesięć semestrów – nie ma tu podziału na studia licencjackie i magisterskie. Praca licencjacka może być wymagana tylko na prywatnych uczelniach, które prowadzą trzyletnie studia tego typu, chociaż nie zawsze jest to regułą. Na większości uczelni studenci mają do napisania tylko jedną pracę – chodzi tu o pracę magisterską.

Pierwszy rok studiów ma charakter przygotowawczy i wykładane są na nim przedmioty ogólne, stanowiące bazę dla zawodu prawnika, tj. prawo rzymskie, historia prawa, filozofia, logika, historia państwa, prawoznawstwo, łacina dla prawników. Ponadto student prawa poznaje podstawy ekonomii, uczy się języka obcego (najczęściej angielskiego lub niemieckiego). Na tym etapie, studenci prawa nie powinni przejmować się jeszcze faktem, iż przed nimi jest pisanie prac magisterskich. Praca magisterska jest zwięczęniem okresu studiów. Na wybór tematu pracy magisterskiej i przygotowanie się do pisania pracy będzie jeszcze sporo czasu. Ważne jest, aby przyszły prawnik umiał myśleć logicznie, wyciągał poprawne wnioski i widział związki przyczynowo-skutkowe między różnymi wydarzeniami. Takie cechy pomogą mu w dobrej interpretacji przepisów prawa, gdyż od niej zależy często dobry obrót sprawy, z jaką przychodzi klient.

Na kolejnych latach student poznaje kolejne gałęzie prawa: prawo karne, prawo cywilne, historia doktryn prawnych, prawo administracyjne. Nieco później dochodzą takie przedmioty jak postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, prawo administracyjno-gospodarcze, prawo pracy, prawo handlowe, prawo finansowe. Na większości tych przedmiotów obowiązuje pisanie prac zaliczeniowych. Prace pisemne: studenci prawa analizują przypadki, tzw. casusy, czyli studia przypadków prawniczych. Prace magisterskie z prawa to kolejny etap studiów.

Pisanie pracy z prawa zajmuje więcej czasu niż na innych kierunkach humanistycznych. Prace prawnicze wymagają dużego zaangażowania. Na trzecim lub czwartym roku studiów wybiera się proseminaria, które są podstawą do dalszego wyboru ścieżki zawodowej. Wtedy wybiera też fakultety, które pomagają w zdobyciu wiedzy z danej gałęzi prawa. W czym można się specjalizować? Możliwości jest wiele, np. prawo autorskie, prawo karne, prawo spółek handlowych, prawo cywilne. Wszystko zależy od zainteresowań. Na tym etapie można myśleć nad kwestią taką jak temat pracy magisterskiej z prawa.

Pisanie pracy magisterskiej z prawa i obrona to połowa sukcesu w drodze do zawodu. Po obronie są egzaminy na aplikację, czyli specjalną praktykę zawodową trwająca kilka lat i kończącą się egzaminem państwowym. Po zdaniu egzaminu można podjąć pracę w zawodzie.

Zawód ten cieszy się prestiżem, a trud włożony w pisanie prac magisterskich, zdanie egzaminu na wybraną aplikację, w przyszłości może się zwrócić z nawiązką.

Oferujemy pomoc w pisaniu prac z następujących dziedzin prawa: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo finansowe jednostek samorządu finansowego, prawo celne, prawo podatkowe, prawo bankowe, prawo rynku finansowego, prawo ubezpieczeń. A także: prawo ochrony środowiska, samorząd terytorialny, administracja, teoria państwa i prawa, historia państwa i prawa i inne.

4.8/5 - (22 votes)