Rachunkowość – pisanie prac z rachunkowości

W naszej ofercie znajdą Państwo pisanie prac z rachunkowości. W naszym zespole pracami z tej dziedziny zajmuje się Anna. Anna wcześniej kilka lat pracowała w bankowej księgowości. Już pracując u nas skończyła studia podyplomowe z rachunkowości.

Rachunkowość to jedna ze specjalności na studiach ekonomicznych, rzadziej oddzielny kierunek studiów. Dość często jest łączona z finansami lub bankowością. Wydaje się, że kierunek ten daje pewny zawód – księgowi będą zawsze potrzebni.

Rachunkowość można studiować na państwowych i prywatnych uczelniach ekonomicznych. Studia trwające trzy lata (zawodowe) można podjąć w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Praca licencjacka umożliwia już pracę w zawodzie księgowego, ale do osiągnięcia pełnej samodzielności i niezależności zawodowej jest jeszcze długa droga poprzez ćwiczenia, wykłady, praktyki, kolokwia i doskonalenie umiejętności.

W zależności od wydziału, na którym jest prowadzona ta specjalność, na studiach wykładane są przedmioty związane z ekonomią i gospodarką, m.in. geografia ekonomiczna, historia gospodarcza, statystyka, socjologia, podstawy zarządzania, historia myśli ekonomicznej. Czego można się spodziewać na studiach o kierunku rachunkowość? Przykładowe przedmioty na rachunkowości to rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, badanie sprawozdań finansowych, ordynacja podatkowa, analiza finansowa, podatki w Unii Europejskiej, cło i system celny UE, planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, finanse samorządów terytorialnych, audyt i kontrola w administracji publicznej, polityka budżetowa, zarządzanie długiem, rachunkowość podatkowa, rachunkowość bankowa. Ponadto obowiązkowa jest nauka języka obcego na poziomie średnio-zaawansowanym oraz nauka specjalistycznego języka finansowego. Pisanie prac, w zależności od typu pracy może mieć charakter badawczy np. prace magisterskie, będzie to analiza przypadku, najczęściej związana z sytuacją gospodarczą kraju.

Na trzecim roku studiów lub na pierwszym studiów uzupełniających wybiera się specjalność. Do wyboru jest m.in.: rynek finansowy, zarządzanie finansami, rachunkowość i podatki, rachunkowość i audyt, finanse publiczne, rynek nieruchomości, zarządzanie ryzykiem. Wielu studentów wybiera modne ostatnio specjalności związane z obrotem nieruchomościami lub doradztwem finansowym. W ramach tej ostatniej specjalności przyszli absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie podejmowania decyzji finansowych i metod planowania finansowego, jak również w zakresie marketingu usług finansowych, negocjacji i etyki doradcy finansowego. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci tego kierunku (specjalności) mogą pracować w sektorze bankowym ubezpieczeniowym i emerytalnym.

Studia drugiego stopnia skupiają się na zagadnieniach ściśle związanych z wybraną specjalnością. Tu jest już więcej przedmiotów, które są podstawą do wykonywania samodzielnie przyszłego zawodu. Poziom jest o wiele wyższy, a wiedza przekazywana na tym etapie studiów jest na zaawansowanym poziomie.

Absolwent tych studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości w ujęciu Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Potrafi opracowywać sprawozdania finansowe i dokonywać ich analizy. Ponadto studia wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę potrzebną w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Dzięki temu mogą pracować na samodzielnym stanowisku jako główny księgowy.

Zdobycie wiedzy z tej dziedziny daje możliwości pracy w instytucjach finansowych, w jednostkach gospodarczych na stanowisku analityka finansowego, doradcy klienta czy doradcy podatkowego. Można podjąć także pracę w służbach ekonomiczno-finansowych administracji państwowej (tu wymagana obroniona jest praca magisterska, aby pracować na samodzielnym stanowisku), np. w urzędzie skarbowym. Ukończenie studiów w zakresie rachunkowości i finansów pozwoli absolwentom na uzyskanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, co pozwala na samodzielne prowadzenie biura rachunkowego.

Pisanie prac z rachunkowości wymaga ciągłego studiowania przepisów, interesowania się zmianami prawa. Tu nie można spocząć na laurach, uznać, że się już wszystko wie. Tutaj trzeba być ciągle na bieżąco, trzeba cały czas obserwować co się zmienia w przepisach. Zdajemy sobie z tego sprawę. Jesteśmy na bieżąco, prenumerujemy czasopisma branżowe, mamy do czynienia z rachunkowością praktyczną, a nie tylko z suchą teorią.

4.6/5 - (8 votes)