Wymogi techniczne

Praca pisania na konkretny przedmiot winna mieć tyle stron, aby odpowiednio wyczerpać opisywany temat lub tyle, ile określa prowadzący zajęcia. Praca licencjacka powinna mieścić się w przedziale od 30 stron do 60, lecz nie ma tu praktycznie zamkniętego przedziału. W pracy magisterskiej powinniśmy opisać temat bardziej obszernie i zastosować swoje własne badania dlatego jej objętość nie powinna być mniejsza niż 50 stron.

Pracę piszemy czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 (niektóre uczelnie mogą mieć jednak inne wymagania). Pogrubioną czcionką wyróżniamy tytuły rozdziałów, podrozdziałów, nazwy rysunków czy tabel. Tytuły rozdziałów w celu odróżnienia ich od tekstu możemy napisać czcionką o rozmiarze 14. Interlinię ustawiamy na 1,5. Marginesy pracy powinny wynosić po 2,5 cm, z wyłączeniem marginesu lewego, który przyjmuje wartość 3,5 cm (potrzebne jest to po wydrukowaniu pracy do jej złożenia).