Marketing – pisanie prac z marketingu

W naszej ofercie znajduje się pisanie prac z marketingu. Marketingiem w naszym serwisie zajmuje się Anita. Anita skończyła zarządzanie i marketing. Mówi, że zarządzanie jest  strasznie powtarzalne i zdecydowanie woli pisać prace z marketingu.

Najchętniej pisze prace licencjackie i prace magisterskie, nie stroni jednak od pisania innego rodzaju prac – różnych projektów, planów i strategii marketingowych. Może przygotować strategię promocyjną, obliczyć budżet kampanii reklamowej. Marketing nie ma przed nią tajemnic.

Marketing to proces zarządczy, dzięki któremu ludzie uzyskują to, czego pragną; marketing to po prostu zaspokajanie potrzeb klientów. W latach dziewięćdziesiątych, po upadku komunizmu, marketing zrobił w Polsce niesamowitą karierę i wkroczył na uczelnie wyższe jako jeden z głównych kierunków ekonomicznych.

Marketing jest wykładany na uczelniach publicznych i prywatnych. Jest to jeden z najbardziej obleganych kierunków, chociaż w ostatnich latach jego popularność nieco spadła z racji zbyt dużej liczby specjalistów na rynku.  Dość często marketing jest powiązany z zarządzaniem i wykładany razem z tym kierunkiem jako „marketing i zarządzanie”, ale są też uczelnie, które oferują te dwa obszary jako oddzielne kierunku studiów.

Wiedza zdobyta na tych studiach umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach menadżerskich związanych z zarządzaniem lub marketingiem. Należy mieć też na uwadze, że marketing to nie reklama, która jest tylko jedną z części składowych tego kierunku. Absolwenci marketingu są wyposażani w wiedzę z przeprowadzania kampanii promocyjnych, tworzenia trwałych relacji z kluczowymi klientami, kreowania wizerunku organizacji, zarządzania komunikacją wewnątrz firmy oraz analizowania skuteczności i efektywności programów komunikacji marketingowej. Dzięki takiej wiedzy absolwent kierunku „zarządzanie i marketing” może zajmować różne stanowiska w firmie.

Na tym kierunku poznamy nie tylko zasady tworzenia kampanii reklamowych, ale także wiele innych obszarów pokrewnych. Przykładowe przedmioty to: zarządzanie marketingiem, międzynarodowe prawo handlowe, podatki i prawo podatkowe, badania marketingowe, market place- symulacja komputerowa, bankowość, ekonomika i polityka ekonomiczna, marketing i komunikacja w biznesie, zarządzanie finansami, zarządzanie i etyka w biznesie, mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, wstęp do informatyki, statystyka, ekonometria i badania operacyjne, teoria organizacji i zarządzania, rachunkowość finansowa, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw. Jak widać, jest tu wiele przedmiotów niezwiązanych ściśle z marketingiem, lecz także z dziedzinami pośrednio z nim związanym (np. psychologia, socjologia, filozofia).  Przedmioty te mają pomóc w wyborze dalszej specjalizacji, którą wybiera się po trzech latach studiów lub na studiach magisterskich.

Studia z zakresu marketingu prowadzone są w systemie 3+2, czyli studia licencjackie, a po nich studia magisterskie. Pisanie prac odbywa się na każdym z etapów. Trzyletnie studia zawodowe i praca licencjacka przygotowują do podjęcia zawodu na stanowisku np. młodszego specjalisty ds. zarządzania lub marketingu. Praca magisterska napisana na studiach drugiego stopnia pozwala na szukanie pracy na stanowiskach wyższego szczebla, takie jak straszy specjalista, menedżer, kierownik działu – pod warunkiem, że mamy predyspozycje do zarządzania ludźmi.

Pisanie pracy magisterskiej jest przypieczętowaniem pięciu lat nauki i nie determinuje dalszej ścieżki zawodowej, gdyż kierunek marketing i zarządzanie daje duże pole możliwości podjęcia pracy. Tym bardziej, że specjalizacje oferowane na marketingu dają szeroki wybór. Wszystko zależy od ciebie i twojego zaangażowania i zainteresowania daną dziedziną. Przykładowe specjalności na tym kierunku to: ergonomia i inżynieria jakości, inżynieria komunikacji interpersonalnej, marketing przemysłowy, organizacja i zarządzanie produkcją, zarządzanie przedsiębiorstwem (wymienione wyżej specjalności występują na politechnice, gdzie marketing jest połączony z zarządzaniem produkcją lub inżynierią produkcji).

Ponadto na uczelniach ekonomicznych dość często mamy do wyboru specjalizacje związane z reklamą czy PR-em. Dziś właśnie public relations staje się modną profesją. Dość dużo ofert pracy mają także specjaliści od reklamy, dlatego też warto zainteresować się tą dziedziną marketingu.

Ulubionym rodzajem marketingu naszej specjalistki jest marketing wirusowy. Jeśli macie przed sobą pisanie pracy na związany z nim temat, to już was lubi i z przyjemnością pomoże.

4.6/5 - (12 votes)