Pedagogika

Pedagogika to nauka o procesach wychowania, o metodach, środkach i organizacji tych procesów. Dziedzina ta należy do nauk społecznych, czyli badających strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego rozwój i kulturę. W takim ujęciu pedagogika to „siostra” psychologii, historii, socjologii, politologii czy prawa. Pisanie prac magisterskich z pedagogiki jest dużym wyzwaniem dla każdego studenta.

W ostatnich latach kierunek ten notuje wyraźny wzrost zainteresowania przyszłych studentów. Coraz więcej osób wybiera pedagogikę jako swoją ścieżkę kariery, liczba osób studiujących zwiększa się w dość dużym tempie, a co za tym idzie, limity przyjęć na studia są zbyt niskie, by przyjąć wszystkich chętnych. Przyszłych studentów nie przeraża również fakt, iż przed nimi będzie stało pisanie prac magisterskich, licencjackich i dużej ilości bieżących prac zaliczeniowych. Mimo dużej liczby chętnych na tym kierunku, nic straconego, gdyż pedagogika wykładana jest na wielu uczelniach: uniwersytetach, akademiach pedagogicznych i coraz częściej na prywatnych szkołach wyższych.

Na początku należy zaznaczyć, że jest to kierunek dla osób, które lubią pracę z ludźmi, są otwarci, tolerancyjni, a także odporni psychicznie. Na tym kierunku pisanie prac nie jest tak istotne jak np. na filologii polskiej. Dość często pedagog ma do czynienia w swoim życiu zawodowym z trudnymi przypadkami, z dziećmi upośledzonymi, osobami z różnymi dysfunkcjami psychicznymi. Przyszły pedagog musi mieć świadomość, że nie jest to tylko lekka praca z dziećmi w przedszkolu. To praca pełna wyzwań, wymagająca dużej odporności i wytrwałości. Mimo tego, jest to zawód z przyszłością, dający dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

Czym zajmuje się dokładnie pedagogika? Na studiach o kierunku pedagogika, są nie tylko zajęcia związane z rozwojem i wychowaniem dziecka, ale także przedmioty nastawione na zdobycie praktycznych umiejętności i wyspecjalizowanej wiedzy.

Na pierwszych latach studiów dominują przedmioty kształcenia ogólnego, takie jak: biologiczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia ogólna, historia filozofii, wstęp do pedagogiki, wstęp do socjologii, wstęp do metodologii nauk, socjologia środowiska wychowawczego, antropologia kulturowa, dydaktyka. Na zajęciach tych obowiązuje pisanie prac z psychologii oraz przygotowywanie projektów edukacyjnych, które potem przeprowadzane są na praktykach zawodowych w placówkach oświatowych.

Na ostatnim roku studiów licencjackich wybieramy naszą przyszłą specjalizację zawodową. Nasza praca licencjacka powinna być z nią związana, gdyż na studiach magisterskich kontynuujemy wybrane przez nas przedmioty. Na pedagogice mamy do wyboru kilka specjalności: resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, andragogika (pedagogika dorosłych), doradztwo zawodowe i personalne, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, edukacja elementarna z językiem (angielskim, niemieckim, rosyjskim), pedagogika zdrowia. To tylko niektóre z możliwości, ponieważ, w zależności od profilu uczelni, można także studiować logopedię, edukację artystyczną (plastyka, muzyka), pedagogikę wczesnoszkolną, korekcyjną, edukację medialną. Każdy student znajdzie tu coś dla siebie.

Studia drugiego stopnia i pisanie prac magisterskich to już tylko doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności i poszerzanie wiedzy z danej specjalności. Po studiach istnieje wiele możliwości podjęcia pracy w zawodzie. Absolwenci pedagogiki nie tylko pracują w szkole, ale także w licznych placówkach pozaszkolnych, w domach dziecka, świetlicach czy szkołach specjalnych. Ponadto absolwenci specjalności doradztwo zawodowe i personalne pracują w agencjach pośrednictwa pracy, w firmach rekrutujących kadrę wyższego szczebla, a także jako kierownicy ds. rekrutacji – jednym słowem zajmują się szeroko pojmowanym human resources. Część absolwentów specjalności pedagogiki wczesnoszkolnej pracuje w przedszkolach lub podstawówkach w klasach 1-3, gdzie pisanie prac i konieczność ich sprawdzania nie jest konieczna. Bardzo często są też opiekunami na koloniach i obozach dla dziećmi albo uczą języków obcych w pierwszych klasach szkoły podstawowej (specjalność edukacja wczesnoszkolna z językami obcymi). Możliwości pracy jest wiele – od ciebie zależy, jaką drogę wybierzesz. Na pewno warto mieć świadomość, iż prace magisterskie z pedagogiki to tylko jeden z etapów – po przejściu tej trudności, ciekawa praca pedagoga stoi przed Tobą otworem.