Pedagogika – pisanie prac z pedagogiki

Zajmujemy się pisaniem prac dyplomowych z pedagogiki, zajmujemy się pomocą w pisaniu prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych z pedagogiki.

Pedagogika to nauka o procesach wychowania, o metodach, środkach i organizacji tych procesów. Dziedzina ta należy do nauk społecznych, czyli badających strukturę i funkcje społeczeństwa, jego rozwój, historię i kulturę. W takim ujęciu pedagogika to „siostra” psychologii, historii, socjologii, politologii czy prawa.

Kierunek ten niezmiennie od lat cieszy się dużym zainteresowania wśród maturzystów, wśród przyszłych studentów. W roku akademickim 2020/21 o jedno miejsce na Uniwersytecie Warszawskim starało się 3,3 osoby (może inaczej – na każde 10 miejsc było 33 kandydatów). W latach poprzednich te liczby wyglądały podobnie, w roku akademickim 2011/12 – 3,34, 2012/13 – 3,55, 2013/14 – 3,27, 2014/15 – 3,43.

Przyszłych studentów nie zniechęca fakt, iż nie ominie ich pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej i dużej ilości bieżących prac zaliczeniowych. Ich tematyka będzie bardzo różnorodna – od prac z psychologii (która już jest na pierwszym roku), po prace z andragogiki. Kształcenie nauczyciela jest bardzo wszechstronne, przyszły nauczyciel powinien mieć olbrzymią wiedzę o człowieku, jako istocie społecznej.

Na początku należy zaznaczyć, że jest to kierunek dla osób, które lubią pracę z ludźmi, są otwarci, tolerancyjni, a także odporni psychicznie. Na tym kierunku pisanie prac nie jest tak istotne, jak praktyka, praca głównie z dziećmi. Dziećmi nie zawsze miłymi i mądrymi. Dość często pedagog ma do czynienia w swoim życiu zawodowym z trudnymi przypadkami, z dziećmi upośledzonymi, osobami z różnymi dysfunkcjami psychicznymi. Przyszły pedagog musi mieć świadomość, że nie jest to tylko lekka praca z dziećmi w zwykłym przedszkolu lub dziećmi z tzw. dobrej dzielnicy. To praca pełna wyzwań, wymagająca dużej odporności i wytrwałości. Mimo tego, jest to zawód z przyszłością, dający dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

Czym zajmuje się dokładnie pedagogika? Na studiach o kierunku pedagogika, są nie tylko zajęcia związane z rozwojem i wychowaniem dziecka, ale także przedmioty nastawione na zdobycie praktycznych umiejętności i wyspecjalizowanej wiedzy.

Na pierwszych latach studiów dominują przedmioty kształcenia ogólnego, takie jak: biologiczne podstawy rozwoju i wychowania, psychologia ogólna, historia filozofii, wstęp do pedagogiki, wstęp do socjologii, wstęp do metodologii nauk, socjologia środowiska wychowawczego, antropologia kulturowa, dydaktyka. Na zajęciach tych obowiązuje pisanie prac z psychologii oraz przygotowywanie projektów edukacyjnych, które potem przeprowadzane są na praktykach zawodowych w placówkach oświatowych.

Na ostatnim roku studiów licencjackich wybieramy naszą przyszłą specjalizację zawodową. Nasza praca licencjacka powinna być z nią związana, gdyż na studiach magisterskich kontynuujemy wybrane przez nas przedmioty. Na pedagogice mamy do wyboru kilkanaście specjalności: resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, andragogika (pedagogika dorosłych), doradztwo zawodowe i personalne, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, edukacja elementarna z językiem obcym nowożytnym (angielskim, niemieckim, rosyjskim), pedagogika zdrowia. To tylko niektóre z możliwości, ponieważ, w zależności od profilu uczelni, można także studiować logopedię, edukację artystyczną (plastyka, muzyka), pedagogikę wczesnoszkolną, korekcyjną, edukację medialną. Każdy student znajdzie tu coś dla siebie.

Studia drugiego stopnia i pisanie prac magisterskich z wybranego działu pedagogiki to już tylko doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności i poszerzanie wiedzy z danej specjalności. Po studiach istnieje wiele możliwości podjęcia pracy w zawodzie. Absolwenci pedagogiki nie tylko pracują w szkole, ale także w licznych placówkach pozaszkolnych, w domach dziecka, świetlicach czy szkołach specjalnych. Ponadto absolwenci specjalności doradztwo zawodowe i personalne pracują w agencjach pośrednictwa pracy, w firmach rekrutujących kadrę wyższego szczebla, a także jako kierownicy ds. rekrutacji – jednym słowem zajmują się szeroko pojmowanym human resources.

Część absolwentów specjalności pedagogiki wczesnoszkolnej pracuje w przedszkolach lub podstawówkach w klasach 1-3, gdzie pisanie prac i konieczność ich sprawdzania nie jest konieczna. Bardzo często są też opiekunami na koloniach i obozach dla dziećmi albo uczą języków obcych w pierwszych klasach szkoły podstawowej (specjalność edukacja wczesnoszkolna z językami obcymi). Możliwości pracy jest wiele – od ciebie zależy, jaką drogę wybierzesz. Na pewno warto mieć świadomość, iż prace magisterskie z pedagogiki to tylko jeden z etapów – po przejściu tej trudności, ciekawa praca pedagoga stoi przed Tobą otworem.

O naszych ostatnich problemach w pisaniu prac z pedagogiki przeczytacie tutaj -> Pisanie pracy z pedagogiki

4.1/5 - (30 votes)