NASZA OFERTA

Najogólniej rzecz biorąc, zajmujemy się pisaniem prac licencjackich, magisterskich i prac zaliczeniowych.

Tworzone przez nas opracowania charakteryzuje dokładność i profesjonalizm. Przy ich pisaniu nie idziemy wzorem wielu konkurencyjnych serwisów na łatwiznę. Zgromadzony materiał zostaje skrupulatnie przetworzony tak aby stać się tekstem odautorskim. W naszych opracowaniach nie ma miejsca na fałszywe przypisy (co jest bardzo częste w pracach pisanych przez konkurencję) ani na obszerne fragmenty literatury wstawione „żywcem” w łamy opracowania. Jednym słowem wszystko jest tak jak być powinno w opracowaniach tego typu.

Każde opracowanie napisane w ramach naszej oferty powstaje od podstaw – w żadnym wypadku nie korzystamy z gotowych prac, nie kopiujemy innych tekstów, co zapewnia naszym Klientom gwarancję antyplagiatową. Opracowania są przygotowywane na indywidualne zamówienie, a więc zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientem. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

W ramach oferty przygotowujemy na indywidualne zamówienie opracowanie z wybranego zakresu tematycznego, udzielamy konsultacji dotyczących omówionych zagadnień.

Przede wszystkim piszemy całe prace dyplomowe (oczywiście, piszemy je etapami – począwszy od planu), ale przyjmujemy również inne zamówienia:

 • na prace zaliczeniowe, eseje, referaty,
 • na konspekty prac, na same plany prac, na samą bibliografię,
 • na metodologie badań naukowych, na narzędzia badawcze (np. kwestionariusze ankiet),
 • na opracowanie wyników badań,
 • na poprawę gotowych prac napisanych przez kogoś innego.

Jeśli zlecenie dotyczy napisania całej pracy licencjackiej lub magisterskiej, to każda z pisanych przez nas prac składa się ze:

 • wstępu,
 • części teoretycznej,
 • części empirycznej/projektowej,
 • zakończenia (lub podsumowania),
 • bibliografii,
 • spisów (tabel, rysunków, wykresów),
 • aneksów (jeśli są potrzebne).

Wszystkie prace naszego autorstwa zawierają niezbędne elementy opracowania naukowego takie jak: przypisy i bibliografię. Zapewniamy oryginalność tekstów i poprawki w cenie.

Korzystając z naszych usług masz pewność, że praca nie zostanie nigdy ponownie wykorzystana.