Bankowość – pisanie prac z bankowości

Oczywiście, oferujemy również pisanie prac z bankowości. Nie jest to kierunek, który jest dzisiaj tak bardzo popularny jak dawniej, ale nadal studiują go w Polsce tysiące osób. Pisaniem prac z bankowości zajmuje się Anna – osoba, która zna bankowość nie tylko w teorii, ale i w praktyce – przed pracą z nami przez kilka lat pracowała w banku.

Bankowość to nauka o systemie bankowym. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem banku, z operacjami bankowymi, czy z rachunkowością bankową. Najczęściej bankowość jest specjalizacją na studiach ekonomicznych, zazwyczaj na kierunku finanse i bankowość. Z roku na rok ta dziedzina staje się coraz popularniejsza. Wiąże się to przede wszystkim z ekspansją banków i powstawaniem coraz większej liczby nowych placówek bankowych.

Każda uczelnia ekonomiczna ma w swojej ofercie studia z bankowości. Specjalność ta kładzie szczególny nacisk na różne aspekty funkcjonowania banku i instytucji finansowych. Solidne podstawy teoretyczne, a także liczne praktyki podczas studiów pozawalają na gruntowne przyswojenie wiedzy z poszczególnych procesów i produktów bankowych, a także pozyskiwania środków pieniężnych oraz inwestowania kapitału przez przedsiębiorstwa. Na studiach zdobywa się także podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania giełdy i obiegu papierów wartościowych. W zależności od wydziału, na którym jest prowadzona ta specjalność, na studiach wykładane są przedmioty związane z ekonomią i gospodarką, m.in. geografia ekonomiczna, historia gospodarcza, statystyka, socjologia, podstawy zarządzania, historia myśli ekonomicznej. Obowiązkowe także są zajęcia z języków obcych i pisanie prac semestralnych. Studia te, tak jak większość studiów w Polsce, są dwuetapowe. Po trzyletnich studiach zawodowych następuje wybór specjalizacji w obrębie bankowości, po ich ukończeniu pisane są prace magisterskie.

Studia drugiego stopnia skupiają się na zagadnieniach ściśle związanych z wybraną specjalnością. Jest tu już więcej przedmiotów, które są podstawą do wykonywania samodzielnie przyszłego zawodu – w placówkach bankowych, jak i na własny rachunek. Pisanie prac dyplomowych odbywa się pod kątem przyszłej kariery zawodowej. Bardzo często zdarza się, że studenci uzupełniających studiów magisterskich pracują już w bankach lub instytucjach finansowych. Takie połączenie pracy i nauki daje wymierne korzyści i pozwala na poznanie specyfiki pracy bankowca od strony teoretycznej i praktycznej. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest podjęcie studiów w trybie zaocznym.

Praca bankowca to dość odpowiedzialna, ale też pełna wyzwań praca, gdyż sukces w tym zawodzie odnoszą tylko nieliczni. Bankowiec na ogół cieszy się dość dużym poważaniem i prestiżem w społeczeństwie, jednakże jest to praca, której kluczem do sukcesu jest zaufania klienta. To on powierza bankowcom swoje pieniądze, często oszczędności całego życia. Dlatego wymaga pełnego profesjonalizmu i szerokiej wiedzy z zakresu bankowości.

Po studiach na kierunku bankowość, można podjąć pracę jako samodzielny doradca finansowy w różnych placówkach bankowych. Zawód ten jest coraz popularniejszy mimo ostatniego kryzysu finansowego. Wiele osób korzysta z kredytów, ubezpieczeń na życie, lub chce zacząć oszczędzać na przyszłe lata, czy także zabezpieczyć przyszłość finansową swoich dzieci lub wnuków. Właśnie w takich sytuacjach życiowych ludzie udają się do doradcy finansowego. Obecnie na rynku działa wiele placówek tego typu, a rekrutacja do nich trwa praktycznie cały rok.

Jeśli studiują Państwo bankowość i zaczynają się Państwa problemy z pisaniem prac naukowych, to zachęcamy do kontaktu z nami. Jedną z naszą specjalnością jest pisanie prac magisterskich i licencjackich z zakresu bankowości. Mamy duże doświadczenie w tej dziedzinie – nie tylko od strony teoretycznej, ale również i praktycznej – dwie osoby z naszego zespołu zaraz po studiach pracowały w banku, jedna w banku spółdzielczym, jedna w dużym banku komercyjnym.

Na pisanie prac z bankowości nie ma już tyle zleceń co dawniej, ale może właśnie dzięki temu każde nowe zlecenie z tego kierunku jest dla nas szczególnie ważne i jest traktowane z wielką radością.

5/5 - (6 votes)