Finanse – pisanie prac z finansów

W naszej ofercie znajduje się pisanie prac z finansów. Osobą odpowiedzialną za prace z finansów jest Aleksandra. Zlecenia z tego kierunku będą kierowane właśnie do niej.

Finanse to jeden z najpopularniejszych kierunków ekonomicznych obok rachunkowości czy zarządzania. Dość często jest to też specjalność na studiach ekonomicznych połączona z innymi kierunkami lub specjalizacjami. Chociaż nie należy do łatwych, zainteresowanie finansami jest ciągle duże od wielu lat. Czyżby przyszłych studentów kusiła magiczna moc pieniędzy?

Każda uczelnia ekonomiczna, zarówno państwowa jak i prywatna, ma w swojej ofercie studia w zakresie finansów. Finanse można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). W zależności od wydziału, na którym jest prowadzona ta specjalność, na studiach wykładane są przedmioty związane z ekonomią i gospodarką, m.in. geografia ekonomiczna, historia gospodarcza, statystyka, socjologia, podstawy zarządzania, historia myśli ekonomicznej. Obowiązkowe także są zajęcia z języków obcych i pisanie prac różnego rodzaju. Studia te, tak jak większość studiów w Polsce, są dwuetapowe. Po trzyletnich studiach zawodowych następuje wybór specjalizacji w obrębie finansów i pisanie pracy dyplomowej.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności zarządzania finansami, prowadzenia własnej działalności lub pracy w działach księgowości czy instytucjach bankowych. Od kandydatów na studia wymagana jest umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania poprawnych wniosków – dużo operacji finansowych dzieje się na liczbach, dlatego też wymagana jest znajomość matematyki i statystyki.

Przykładowe przedmioty ogólne to: mikroekonomia, makroekonomia, ekonometria, statystyka, prawo, matematyka finansowa, analiza finansowa, rachunkowość finansowa, rynki finansowe, finanse publiczne, finanse prywatne, finanse przedsiębiorstwa, bankowość, ubezpieczenia, polityka pieniężna, rachunkowość zarządcza, portfel inwestycyjny, prawo finansowe, rachunek kosztów, standard sprawozdawczości finansowej, zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wiedza zdobyta na studiach pozwala na swobodne poruszanie się po świecie finansów i zrozumienie mechanizmu działania gospodarki rynkowej. Ponadto student tych studiów zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, banków i różnych instytucji finansowych.

Wybór specjalizacji, seminarium i praca licencjacka są przewidziane na trzeci rok studiów zawodowych. Do wyboru na tym kierunku jest kilka ciekawych specjalności, np. bankowość, doradztwo podatkowe, finanse i administracja publiczna, finanse w Unii Europejskiej, projektowanie i finansowanie ochrony środowiska, rewizja finansowa, ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw – każdy student znajdzie tu coś dla siebie. Warto zaznaczyć, że dobra specjalizacja to szansa na atrakcyjną i dobrze płatną pracę w przyszłości. Ponadto każdy student musi odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwie, banku, instytucjach budżetowych czy organach skarbowych.

Jedną z nowych specjalności jest informatyka w finansach i rachunkowości – przeznaczona dla osób zainteresowanych tworzeniem i wykorzystywaniem informatycznych systemów finansowych, które wykorzystuje się w modelowaniu i analizie zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Na tej specjalności wykładane są takie przedmioty jak technologie informatyczne na rynku kapitałowym, ryzyko w instytucjach finansowych, analiza ekonomiczna instytucji finansowych.

Dobrze przygotowana praca magisterska daje studentowi więcej możliwości podjęcia pracy w bankowości czy finansach. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych. Bardzo popularne ostatnio jest doradztwo finansowe lub kredytowe. Ale to nie jedyna droga rozwoju – pracę można podjąć na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości, audytora, analityka finansowego czy doradcy podatkowego w różnego rodzaju firmach doradczych oraz funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, przedsiębiorstwach maklerskich a także w działach finansowych i rachunkowych przedsiębiorstw.

Ponadto zawsze można podnieść lub zmienić kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach, np. kurs księgowości lub kadry i płace lub podjąć studia podyplomowe.

Jeśli macie już wybrany temat swojej pracy dyplomowej z finansów to bardzo dobrze. Jeśli jednak jeszcze nie macie, to nie jest problem – napiszcie nam co Was interesuje, na czym się znacie, a my prześlemy wam propozycje kilku, kilkunastu tematów z danego zakresu. Pisanie prac z finansów to rzecz, na której znamy się dobrze. 🙂

4.7/5 - (17 votes)