Zarządzanie – pisanie prac z zarządzania

Mamy dwudziestoletnie doświadczenie w pisaniu prac z zarządzania.

Dzisiaj to nadal popularny kierunek studiów, chociaż już nie tak bardzo, jak jeszcze kilka lat temu. To był jeden z modniejszych kierunków ostatniej dekady XX wieku. Uczelnie ekonomiczne, gdzie było wykładane zarządzanie, co roku przeżywały oblężenie studentów. To był tak popularny kierunek, że połowa zleceń na pisanie prac była z zarządzania. Sześć osób w naszym serwisie było zatrudnionych do pisania prac tylko z zarządzania. Dzisiaj wystarczą dwie.

Zarządzanie bardzo często jest połączone razem z marketingiem lub inżynierią produkcji (na uczelniach technicznych). Jest to kierunek, który łączy w sobie zagadnienia z ekonomii, prawa gospodarczego, finansów, bankowości. Jest to kierunek bardzo ciekawy i przyszłościowy, dlatego warto zainwestować swój czas w studia na tym kierunku, i w pisanie prac magisterskich, licencjackich, czy też innych prac wymaganych na tym kierunku studiów.

Kierunek ten nadal cieszy się dużą popularnością wśród maturzystów, mimo że rynek ma już pewne przesycenie specjalistami tego kierunku. Każdy przyszły student zarządzania chce w przyszłości zarządzać, być dyrektorem. Niestety, droga na kierownicze stanowisko jest długa, ale warto podjąć ten trud, gdyż średnie pensje w tym zawodzie są dość wysokie jak na warunki polskie. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że są to dość trudne studia, wymagające sporej samodyscypliny i nierzadko zdarza się, że do zaliczenia ćwiczeń na wielu przedmiotach wymagane jest pisanie prac zaliczeniowych.

Przedmioty wykładane na tym kierunku to m.in.: metody organizacji i zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produkcją, zarządzanie kadrami, podstawy marketingu, analiza rynku, rachunkowość, finanse, prognozowanie i symulacja, badania operacyjne. Jak widać niekonicznie są to studia dla humanistów, gdyż na zarządzaniu bardzo dużo operuje się na liczbach i tworzy analizy. Ważne jest, aby mieć dobre przygotowanie z matematyki i innych przedmiotów ścisłych, by móc w pełni uczestniczyć w zajęciach, być gotowym na samodzielne pisanie prac zaliczeniowych, przygotowywać analizy, symulacje i projekty.

Po trzech latach nauki następuje wybór specjalności i pisanie prac dyplomowych. Praca magisterska i licencjacka powinna być związana tematycznie z dalszą nauką, a także karierą zawodową. Do wyboru jest kilka specjalności, np. zarządzanie zasobami ludzkimi (tzw. human resources), rachunkowość, zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy logistyczne, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami, zarządzanie jakością, zarządzanie strategiczne, informatyka w zarządzaniu. Jeżeli chodzi o prace magisterskie i prace licencjackie tematy powinny być powiązane z naszą specjalnością, ale także musimy mieć na uwadze nasze zainteresowania i przyszłą karierę zawodową. Zarządzanie bez wątpienia daje wiele możliwości rozwoju.

Dla kogo są te studia? Zanim zdecydujesz się na te studia weź pod uwagę, że sprawowanie funkcji kierowniczych wymaga wysokich zdolności przywódczych i organizacyjnych. Oprócz wiedzy, cenione tu są także umiejętności miękkie, czyli umiejętność radzenia sobie ze stresem, zarządzanie w czasie, motywowanie siebie i innych do pracy, a także umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. Dlatego też ważne jest samookreślenie siebie i poznanie swoich predyspozycji do wykonywania tego zawodu.

Gdzie można pracować po studiach na kierunku zarządzanie? Absolwenci zarządzania mogą pracować w każdej firmie, gdzie potrzebny jest menedżer projektów (ang. project manager); jeśli mają dodatkowo skończoną specjalność marketingową mogą być specjalistami ds. marketingu. Ponadto absolwenci tego kierunku sprawdzą się na każdym stanowisku, które wymaga dużej samodzielności. Dość dużo osób po tym kierunku wybiera karierę w zagranicznych korporacjach, które mają w Polsce swoje oddziały.

Duże możliwości dają także studia podyplomowe dla menedżerów, tzw. MBA – zdobyta na nich wiedza może zaprowadzić na wysokie stanowiska menedżerskie w przyszłości. Warto więc wcześnie zainwestować czas w studia, w pisanie prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich, gdyż z pewnością zaowocuje to w przyszłości.

4.6/5 - (19 votes)
Exit mobile version