Logistyka – pisanie prac z logistyki

Pomagamy w pisaniu prac z logistyki. Jeśli tylko są dostępne materiały to z logistyki piszemy prace na każdy temat. Oczywiście, chodzi o materiały wewnętrzne przedsiębiorstw, bo literaturę naukową i raporty zdobywamy we własnym zakresie – z tym nie ma problemu. Chodzi o dane z firm, o które trzeba wystąpić do kierownictwa przedsiębiorstwa i które nie zawsze są udostępniane – czasami trzeba wtedy nawet zmienić temat, bo z próżnego, to i Salomon nie naleje. A czasami pomaga deklaracja, że nie wymieni się firmy z nazwy i będzie się pisać o przedsiębiorstwie X.

Logistyka, naszym zdaniem, to jeden z najbardziej przydatnych kierunków studiów. Bardzo konkretny i oferujący bardzo konkretną wiedzę w istotnej dla każdego większego przedsiębiorstwa sferze. I to nam się w logistyce podoba – jej konkretna przydatność – nie tak rozwodniona, jak na przykład w przypadku szeroko pojętego zarządzania.

Praca w logistyce jest odpowiedzialna i wymagająca, ale na pewno daje także sporo satysfakcji. I co bardzo ważne (jeśli nie najważniejsze) – pozwala przyzwoicie zarobić.

Czym się zajmuje logistyk? Generalnie zajmuje się zarządzaniem, planowaniem oraz przepływem dóbr. Na pewno musi pilnować, aby koszty były optymalne dla przedsiębiorstwa. Musi także kontrolować stany magazynowe oraz przeprowadzać analizy towarów pod kątem słabo rotujących. Logistyk nadzoruje również oznaczanie i identyfikację wyrobów w trakcie produkcji i magazynowania.

Poniżej dwadzieścia pierwszych lepszych przykładowych tematów na prace licencjackie i magisterskie z logistyki, na które moglibyśmy pisać:

 1. Charakterystyka logistyki jako systemu zarządzania gospodarką materiałową
 2. Magazynowanie jako funkcja logistyczna centrów logistycznych
 3. Rola i znaczenie transportu intermodalnego w organizacji procesów logistycznych
 4. Usługi logistyczne w branży kurierskiej na przykładzie firmy X
 5. System magazynowania w strategii logistycznej przedsiębiorstwa X
 6. Rola logistyki w zabezpieczeniu poszkodowanej ludności podczas klęsk żywiołowych
 7. Nowoczesne koncepcje logistyki produkcji w przedsiębiorstwie
 8. Metody redukcji kosztów logistycznych
 9. Logistyka dystrybucji jako integrator działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 10. Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
 11. Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem na przykładzie DHL
 12. Systemy logistyczne produkcji
 13. Systemy logistyczne gospodarki opakowaniami produktów spożywczych
 14. Rola magazynowania w logistyce
 15. Rola kanałów dystrybucji w sprawnym funkcjonowaniu systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 16. Organizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 17. Centra logistyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw
 18. Logistyka przebiegu procesów produkcyjnych
 19. Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia na podstawie przedsiębiorstwa X
 20. Analiza systemu logistycznego firmy X

Oczywiście, inne tematy z logistyki są mile widziane. Tak, jak na wstępie wspomnieliśmy – z logistyki pomagamy w pisaniu prac w zasadzie na każdy temat. Trzeba tylko pamiętać, że w tak zwanych gorących okresach może być problem z wolnymi terminami – jeśli się rezerwacji nie dokona odpowiednio wcześnie.

4.4/5 - (14 votes)
Exit mobile version