Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu pracy

Nie tylko piszemy prace od podstaw, ale również zajmujemy się poprawą prac już napisanych. Czasami dużo do roboty nie mamy, a czasami łatwiej i szybciej byłoby napisać pracę od nowa. Zetknęliśmy się z najróżniejszymi błędów osób, które pisały swoje prace dyplomowe.

Spróbowaliśmy zebrać w tym wpisie wszystkie rodzaje błędów, jakie są popełniane przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich i jakie w pierwszej chwili nam się przypomniały, jakie przyszły nam na myśl. Niektóre z zagadnień mogą być podobne, mogą się w części znaczeniowo pokrywać – proszę nie brać nam tego za złe, bo nie taka była tutaj nasza intencja, żeby skategoryzować i dokonać jakiejś systematyki tego rodzaju błędów. Może w przyszłości wrócimy i uporządkujemy to zagadnienie.

Brak wystarczającej ilości własnej myśli i oryginalnej analizy

Inaczej mówiąc – nieodpowiedni stosunek własnych słów do słów cytowanych. To dość często popełniany błąd przez piszących prace licencjackie i magisterskie. W pracy dyplomowej ważne jest, aby przedstawić również własne spojrzenie i interpretację na dany temat, a nie tylko powtarzać informacje zaczerpnięte z innych źródeł. Ważne jest, aby pokazać własne myślenie i analizę, co pozwala na uzyskanie wyższej oceny i pokazanie wiedzy i umiejętności piszącego.

Brak spójności treści z tematem pracy dyplomowej

Treść pracy powinna być ściśle związana z tematem i uwzględniać wszystkie wymagane elementy i informacje. Brak spójności między treścią a tematem pracy może sugerować brak starannego zrozumienia tematu lub brak związku z celem pracy. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że treść pracy jest ściśle związana z tematem i odpowiada celom pracy, a także że uwzględnia wszystkie wymagane elementy i informacje. Jeśli treść jest w porządku – praca jest spójna i logiczna (o czym poniżej) – to najłatwiej zmienić temat, a nie całą treść pracy. Nie zawsze jednak można, nie zawsze zgodzi się na to promotor (chociaż często to właśnie promotor występuje z taką inicjatywą).

Niezachowanie spójności i logicznej ciągłości w argumentacji

To kolejny często popełniany błąd przy pisaniu pracy dyplomowej. Aby praca była czytelna i zrozumiała, ważne jest, aby zachować spójność i logiczną ciągłość w argumentacji. Oznacza to, że każdy punkt powinien być logicznie powiązany z poprzednim i następnym oraz aby cała argumentacja tworzyła spójną całość. W przeciwnym razie praca może wydać się chaotyczna i trudna do zrozumienia, co może negatywnie wpłynąć na ocenę.

Występowanie tautologii

Zdarzają się w pracach fragmenty o tym samym znaczeniu. Pod jednym akapitem opisującym jakieś zjawisko pojawia się następny, który mówi to samo – tyle, że innymi słowami.

Tautologia jest błędem, ponieważ powtarzanie tych samych wyrazów lub fraz o tym samym znaczeniu jest niepotrzebne i nie wnosi nic nowego do tekstu. To sprawia, że tekst jest nużący i trudny do zrozumienia, co negatywnie wpływa na jakość i wartość pracy. Ponadto, stosowanie tautologii może sugerować brak umiejętności jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli, co negatywnie wpływa na ocenę pracy. Dlatego ważne jest, aby unikać tautologii i stosować jak najbardziej precyzyjne i trafne wyrażenia w tekście.

Tautologia powoduje, że tekst staje się nudny i trudny do zrozumienia, a także może sugerować brak umiejętności jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli. Dlatego ważne jest, aby unikać tautologii i stosować jak najbardziej precyzyjne i trafne wyrażenia, aby tekst był czytelny i łatwy do zrozumienia. [mniej więcej właśnie o to chodzi]

Niepoprawne użycie źródeł i cytowanie

To jeden z najczęściej popełnianych błędów przy pisaniu pracy dyplomowej. Ważne jest, aby używać źródeł w odpowiedni i zgodny z zasadami sposób oraz aby dokładnie i precyzyjnie cytować wszystkie wykorzystane fragmenty tekstu. Niepoprawne użycie źródeł i cytowanie może być postrzegane jako plagiat, co może mieć poważne konsekwencje dla kandydata. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przestrzegać zasad cytowania i używania źródeł oraz aby dokładnie sprawdzać, czy wszystko jest zgodne z wymaganiami.

Niedostateczne zrozumienie tematu

Aby napisać skuteczną i wysokiej jakości pracę dyplomową, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć temat i mieć głębokie zrozumienie jego istoty. Niedostateczne zrozumienie tematu może prowadzić do błędów w argumentacji, braku spójności w tekście i braku własnej analizy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z tematem i mieć wystarczającą wiedzę, aby napisać pracę na odpowiednim poziomie.

Brak dostatecznej ilości przypisów i odwołań do literatury

Praca dyplomowa powinna być oparta na wiedzy zaczerpniętej z literatury i odpowiednio udokumentowana. Brak dostatecznej ilości przypisów i odwołań do literatury może sugerować brak wiedzy na temat lub brak zrozumienia tematu, co może negatywnie wpłynąć na ocenę. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio udokumentować wszystkie informacje pochodzące z literatury i zachować odpowiednie standardy dotyczące przypisów i cytowania.

W pracy dyplomowej ważne jest, aby odpowiednio udokumentować wszystkie informacje pochodzące z innych źródeł, aby uniknąć plagiatu i wyjaśnić, skąd pochodzą informacje. Brak odwołania do źródeł może sugerować brak wiedzy na temat tematu, co negatywnie wpływa na ocenę pracy. Dlatego ważne jest, aby zawsze odpowiednio oznaczać źródła i odwoływać się do nich w odpowiedni sposób, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pracy dyplomowej. [żebyście nie zapomnieli o co chodzi z tą tautologią]

Błędnie dodane przypisy

Ten rodzaj błędów najczęściej zdarza się, gdy poprawiamy tekst po jakimś serwisie, jakiejś osobie, które piszą prace na zlecenie. Nie owijając w bawełnę – tanie serwisy, osoby tanio piszące prace oszukują klientów i biorą przypisy z sufitu. „Ekonomia” jest nieubłagana – jeśli ktoś zgodzi się pisać 50-stronnicową pracę za tysiąc złotych to nie dlatego, że wystarczy mu stawka minimalna za godzinę pracy, ale dlatego, że tę zleconą pracę „napisze” dwa razy szybciej niż osoba pisząca rzetelnie. Taki „szybki” piszący przerabia stare prace – ale, żeby nikt się nie zorientował, to nie daje przypisu np. z lat siedemdziesiątych tylko w jego miejsce bierze jakiś z ostatnich lat – nie mając „cytowanej” pozycji nigdy w ręku (czy wyświetlonej na monitorze).

Niezachowanie formalnej poprawności i stylistycznej czystości tekstu

Formalna poprawność i stylistyczna czystość tekstu są ważne dla wyglądu i profesjonalizmu pracy dyplomowej. Błędy językowe, stylistyczne i gramatyczne oraz nieodpowiednie sformułowania i brak logicznej struktury tekstu może negatywnie wpłynąć na ocenę pracy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić tekst pod kątem błędów i upewnić się, że jest on formalnie poprawny i stylistycznie czysty. O błędach językowych pisaliśmy już wcześniej – Błędy językowe przy pisaniu pracy.

Brak odpowiedniego formatowania i układu pracy

Formatowanie i układ pracy powinny być zgodne z wymaganiami i wytycznymi danej uczelni lub instytucji. Brak odpowiedniego formatowania i układu może sugerować brak staranności i profesjonalizmu, co może negatywnie wpłynąć na ocenę pracy. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że formatowanie i układ są zgodne z wymaganiami i wytycznymi, a także aby dokładnie sprawdzić tekst pod kątem błędów formatowania.

Niezachowanie wymaganej długości pracy

Wymagana długość pracy jest określona przez uczelnię lub instytucję i należy ją przestrzegać. Brak odpowiedniej długości może sugerować brak wystarczającej wiedzy na temat lub brak dogłębnego zrozumienia, co może negatywnie wpłynąć na ocenę pracy. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać wymaganej długości pracy i upewnić się, że zawiera ona wszystkie wymagane elementy i informacje.

Niezachowanie standardów plagiatu i kopiowania tekstu bez odpowiedniego oznaczenia

Plagiat i kopiowanie tekstu bez odpowiedniego oznaczenia są surowo potępiane i mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym odrzuceniem pracy lub nawet karą prawną. Wszystkie źródła informacji i cytaty muszą być odpowiednio oznaczone i przypisane, aby uniknąć zarzutów o plagiat. Ważne jest, aby zrozumieć i przestrzegać standardów plagiatu i upewnić się, że wszystkie źródła informacji są odpowiednio oznaczone i przypisane.

Błędnie opracowana część metodologiczna pracy dyplomowej

Błędnie opracowana część metodologiczna jest jednym z poważniejszych błędów popełnianych przy pisaniu pracy dyplomowej. Część metodologiczna jest kluczowa, ponieważ określa, jak została przeprowadzona badania i w jaki sposób zostały uzyskane wyniki. Jeśli ta część jest błędnie opracowana, może to sugerować, że badanie nie było przeprowadzone w odpowiedni sposób i że wyniki są niepoprawne. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przemyśleć i opracować część metodologiczną, aby upewnić się, że jest ona jasna, precyzyjna i odpowiednia dla celów badania.

Niestety, błędy w metodologii zdarzają się i promotorom. Nie chcemy za dużo tutaj o tym pisać, ale i wśród osób z tytułem doktora habilitowanego zdarza się, że nie rozumieją one np. czym jest hipoteza. Naczytamy się czasami takich bzdur, że ręce opadają…

Wprowadzanie nieprawidłowych informacji, treści niepotwierdzonych naukowo

W dobie Internetu tych treści niepotwierdzonych naukowo jest od groma. Nie należy wszystkiemu, co przeczytamy ufać. Wprowadzanie nieprawidłowych informacji, takich jak błędne daty lub nazwiska, może wprowadzać w błąd i obniżać wartość merytoryczną pracy dyplomowej. Wprowadzanie niepotwierdzonych naukowo treści może być uznane za oszustwo i może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak odrzucenie pracy i nieuznawanie wyników badań. W celu uniknięcia takich błędów ważne jest, aby używać tylko potwierdzonych naukowo źródeł informacji i sprawdzać każdą informację, zanim zostanie ona wprowadzona do pracy dyplomowej. W ten sposób można zapewnić, że praca jest wiarygodna i wartościowa.

Błędnie wprowadzone definicje i zniekształcanie materiałów źródłowych

To, niestety, trochę pokłosie stosowania programów antyplagiatowych. Większa część pracy dyplomowej to zazwyczaj praca odtwórcza – cytujemy dzieła innych – i zdarza się, że wskaźniki poziomu podobieństwa są za wysokie. Często w takie sytuacji promotorzy zamiast przyjrzeć się pracy, zobaczyć, które fragmenty zostały zaznaczone i dlaczego – każą ją po prostu poprawić, przeredagować. A to studenckie przeredagowanie może łatwo zniekształcić przekaz materiałów źródłowych.

I to też jest tak, jak z tym słynnym „efektem mrożącym” – studenci bojąc się, że wskaźniki będą za wysokie sami wcześniej przeredagowują już definicje i nie zawsze z najlepszym skutkiem.

Błędnie wprowadzone definicje to jednak jeden z błędów, które mogą wpłynąć na jakość i wartość merytoryczną pracy dyplomowej. Definicje są kluczowe w naukowej argumentacji, ponieważ pozwalają zrozumieć i wyjaśnić istotne pojęcia i terminy. Błędne definicje lub nieprecyzyjne określenia mogą prowadzić do niejasności i dezorientacji czytelnika oraz sugerować brak wiedzy na temat tematu. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie definicje są poprawne i odpowiednie dla potrzeb pracy, a także aby je wprowadzać w odpowiedni sposób i w odpowiednich miejscach.

Używanie zdrobnień lub kolokwializmów

Używanie zdrobnień lub kolokwializmów w pracy dyplomowej jest błędem, ponieważ tego typu język jest nieodpowiedni dla poważnego i formalnego charakteru takiej pracy. Prace dyplomowe powinny być napisane z uwzględnieniem formalnego i naukowego języka, który jest zrozumiały dla specjalisty z danej dziedziny. Zdrobnienia i kolokwializmy mogą wprowadzać w błąd i nieodpowiednio odzwierciedlać powagę tematu, co może negatywnie wpłynąć na ocenę pracy. Dlatego ważne jest, aby unikać takiego języka i stosować się do formalnych standardów języka naukowego.

Brak zachowania proporcji pomiędzy rozdziałami

Proporcje między rozdziałami są ważne, ponieważ pozwalają na utrzymanie spójności i logicznej ciągłości w argumentacji. Jeśli proporcje między rozdziałami są nieodpowiednie, może to sugerować brak wiedzy na temat tematu i wprowadzać czytelnika w błąd. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że każdy rozdział jest odpowiednio długi i że każdy rozdział jest odpowiednio ważny w kontekście całej pracy. To pozwala na zachowanie spójności i logicznej ciągłości w argumentacji oraz na utrzymanie czytelnika w napięciu.

Brak niektórych elementów pracy dyplomowej

Brak niektórych elementów pracy dyplomowej, takich jak wstęp, wnioski, bibliografia, spis tabel i rysunków, itp., może negatywnie wpłynąć na ocenę pracy i wynikającą z niej ocenę końcową. Te elementy są ważne, ponieważ stanowią integralną część pracy dyplomowej i służą do prezentacji i zaprezentowania wyników badań w sposób zrozumiały i uporządkowany. Brak któregoś z tych elementów może sugerować, że praca nie została odpowiednio przygotowana i nie spełnia wymagań formalnych. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne elementy zostały uwzględnione w pracy dyplomowej.

5/5 - (5 votes)
Exit mobile version