ZASADY PISANIA PRAC

W jaki sposób można złożyć zamówienie?

Zamówienia przyjmowane są za pomocą poczty e-mail na wskazany na stronie adres kontaktowy serwisu lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza, co umożliwi Państwu otrzymanie konkretnej informacji zwrotnej. Ustalenia dotyczące realizacji zamówienia odbywają się drogą elektroniczną. Aby usprawnić komunikację najlepiej jest podać od razu temat pracy, typ pracy, termin ukończenie całej pracy i poszczególnych rozdziałów oraz informację o istnieniu planu pracy lub jego braku.

Czy można złożyć zlecenie przez telefon?

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej, aby uniknąć ewentualnych późniejszych nieporozumień. Ludzie są różni – niektórzy mają coś jednego na myśli, a mówią trochę co innego. Albo patrząc z drugiej strony – do osoby przyjmującej zamówienie mówi się jedno, a ona ze swoim bagażem doświadczeń interpretuje to trochę inaczej. Forma pisemna pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu dla obu stron.

W jaki sposób realizowane jest zamówienie?

Zaczynamy od ułożenia planu pracy (jeśli go jeszcze nie ma) – przesyłamy  go klientowi mailem i czekamy na akceptację, ewentualnie propozycje zmian. Gdy plan zostaje zaakceptowany, to umawiamy się na termin napisania pierwszego rozdziału, później drugiego, trzeciego, całej pracy.

Czy przeprowadzacie badania ankietowe?

Sami badań ankietowych nie prowadzimy, nie zatrudniamy ankieterów. Z naszej strony wygląda to tak, że przygotowujemy narzędzie badawcze (najczęściej kwestionariusz ankiety) i albo klient dostarcza nam wypełnione ankiety, albo symulujemy wyniki badań.

Czy ewentualne poprawki są dodatkowo płatne?

Poprawki wliczone są w cenę usługi. Gwarancja na bezpłatne wprowadzenie poprawek obowiązuje przez trzy miesiące od momentu przesłania konkretnego materiału. Przykładowo, jeśli pierwszy rozdział prześlemy 1 lutego, a drugi 15 lutego, to poprawki w przypadku pierwszego rozdziału można zgłaszać do 1 maja, a do drugiego do 15 maja.

Czy sprawdzacie prace z systemie antyplagiatowym?

My nie za bardzo widzimy powód, żeby sprawdzać pisane przez siebie prace w systemie antyplagiatowym, ale, oczywiście, z punktu widzenia klienta dobrze jest sprawdzić pracę – np. w systemie plagiat.pl każdy w każdej chwili może sprawdzić całą pracę, czy pojedynczy rozdział – i zachęcamy do skorzystania z tego.

Exit mobile version