Filologia polska – pisanie prac z polonistyki

Niestety, aktualnie nie oferujemy pisania prac z polonistyki. W przeszłości współpracowaliśmy z dwojgiem polonistów – z Tomaszem i Wiolettą. Z Tomaszem musieliśmy się rozstać, gdyż notorycznie nie dotrzymywał terminów, a z Wiolettą dlatego, że nas oszukiwała. Aktualnie nie ma dużego zainteresowania polonistyką wśród naszych klientów, mało kto składa zamówienia na prace licencjackie, czy prace magisterskie z tego kierunku, więc nowych polonistów nie szukamy.

Filologia polska to nie tylko studia dla przyszłych nauczycieli języka polskiego. To kierunek, który idzie z duchem czasu i oferuje ciekawe i praktyczne specjalizacje zawodowe. Ale jedno, co się nie zmienia, to fakt, że te studia są dla osób z zacięciem humanistycznym.

Polonistykę oferują wszystkie większe ośrodki akademickie – jest ona wykładana na uniwersytetach i niektórych uczelniach prywatnych. Studia filologiczne do łatwych nie należą. To nie tylko dyskusje na temat literatury i kultury, ale i też nauka zawiłych zasad gramatyki polskiej, językoznawstwa i innych przedmiotów filologicznych. Przed podjęciem studiów trzeba mieć świadomość, że czeka nas dużo czytania książek, których z własnej woli nie przeczytalibyśmy nigdy w życiu. Filologia polska to siedzenie w bibliotekach i czytelniach, to czytanie w każdej wolnej chwili, ponieważ lektur obowiązkowych jest sporo, a na studiach jest egzekwowana ich dobra znajomość.

Studia z filologii polskiej dają niezbędną wiedzę z zakresu historii literatury polskiej, językoznawstwa, gramatyki opisowej, historii języka polskiego, poetyki. Z roku na rok do puli przedmiotów dochodzą bardziej specjalistyczne przedmioty związane z pobocznymi dziedzinami filologii. Na przykład edytorstwo, leksykografia i bibliografia językoznawcza, kultura języka polskiego, stylistyka, warsztat pisarski, retoryka. Ponadto obowiązkowa jest nauka podstaw łaciny, kultury antycznej i jednego języka obcego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Na wydziałach polonistyki dość często są prowadzone także odrębne studia z filmoznawstwa lub wiedzy o teatrze, które wcześniej były specjalizacją na tym kierunku. Ten podział wynika z faktu, iż z roku na rok jest coraz więcej chętnych na filmoznawstwo i teatrologię, gdyż kinematografia i teatr stanowią odrębne dziedziny sztuki i nie są wykładane na uczelniach artystycznych (wyjątek stanowią szkoły filmowe). Na tych dwóch kierunkach wykładane są także przedmioty kierunkowe filologii polskiej, ale rozkład materiału nieco się różni i, co oczywiste, kładzie nacisk na sztukę filmową i teatralną. Oprócz tych kierunków istnieje możliwość studiowania filologii klasycznej i słowiańskiej.

Praca licencjacka pisana na trzecim roku studiów zamyka ogólny cykl kształcenia filologicznego. Oczywiście już wcześniej pojawiają się także zajęcia specjalizacyjne, ale ich kontynuacja odbywa się na uzupełniających studiach magisterskich. Na studiach licencjackich do wyboru jest kilka specjalizacji, m.in. nauczycielska, dziennikarska, wydawnicza, krytycznoliteracka. Na niektóre z nich są limity przyjęć, szczególnie na te bardziej oblegane jak dziennikarstwo. Na każdej z nich obowiązuje pisanie prac zaliczeniowych, a także praktyka zawodowa w placówce szkolnej lub firmie związanej z wybraną przez nas specjalnością oraz przygotowanie w ciągu roku kilku projektów.

Dwuletnie studia magisterskie na większości uczelni są ściśle powiązane z przygotowaniem do wykonywania zawodu – wtedy kładziony jest główny nacisk na umiejętności praktyczne i wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich. Praca magisterska jest zwieńczeniem zdobytej wiedzy i umiejętności. Pozwala ona na podjęcie pracy w zawodzie. Przedstawiamy przykładowe tematy prac z filologii polskiej.

Polonistyka to nie tylko nauczycielstwo, to też praca w wydawnictwach, redakcjach gazet, możliwość pracy w radio lub telewizji. Studia te dają też możliwość pracy w bibliotekach, archiwach, firmach archiwizujących dane. To także szansa na pracę w ośrodkach kultury, agencjach reklamowych czy marketingowych. Specjalności zawodowe oferują szeroko wachlarz rozwoju zawodowego – od niedawna reklama, komunikacja masowa czy zarządzanie kulturą jest już wykładane na tym kierunku. Od ciebie zależy, którą drogę wybierzesz i jak pokierujesz swoją karierą.

5/5 - (3 votes)
Exit mobile version