Turystyka – pisanie prac z turystyki

Między wieloma innymi specjalizacjami oferujemy również pisanie prac z turystyki. Prace zaliczeniowe oraz dyplomowe z hotelarstwa i turystyki pisze Magda.

Turystyka to przede wszystkim podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. To ciągłe zmiany, dostosowywanie się do oczekiwań klientów biur podróży, spełnianie ich pragnień. Praca w branży turystycznej ciągle jest bardzo atrakcyjna dla przyszłych absolwentów studiów wyższych. W turystyce każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ branża ta oferuje wiele możliwości, nie tylko podróżowanie. Jednak zanim zaczniemy pracować w tej niesamowicie ciekawej branży, przyszli absolwenci muszą ukończyć studia i poświęcić sporo czasu na pisanie prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) z turystyki.

Osoby chcące studiować ten kierunek powinny mieć zainteresowania związane z turystyką, podróżami, powinny znać języki obce (lub wykazywać chęć nauczenia się nowego języka). Oprócz tego warto być w dobrej kondycji fizycznej, ponieważ na niektórych uczelniach zdaje się wstępny egzamin sprawnościowy (najczęściej pływanie, bieg, ćwiczenia wytrzymałościowe).

Kierunek turystyka i rekreacja wykładany jest w większości na akademiach wychowania fizycznego, niektórych uniwersytetach i szkołach prywatnych o profilu turystyczno-hotelarskim. Nauka jest możliwa w trybie dziennym i zaocznym, do tego dochodzą praktyki zawodowe w różnych placówkach, np. biurach podróży. Studia te kładą główny nacisk na szeroką wiedzę na temat odległych zakątków świata, tj. geografię, historię, socjologię. I głównie na tych przedmiotach obowiązkowe jest pisanie prac. Przykładowe inne przedmioty wykładane na tym kierunku to: ekonomia, psychologia, geografia turystyczna, historia kultury i sztuki, geografia fizyczna Polski, geografia fizyczna świata, geografia ludności, krajoznawstwo, podstawy marketingu, podstawy wiedzy o żywieniu i żywności, a także fizjologia pracy i odpoczynku, pedagogika czasu wolnego, psychologia, socjologia, wychowanie zdrowotne i promocji zdrowia.

Turystyka to nie tylko podróże, ale też i praca w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, odnowy biologicznej, SPA czy w ośrodkach rekreacji. Teraz, gdy społeczeństwo się starzeje, coraz bardziej popularne będą miejsca, w których można odpocząć, zrelaksować się lub poćwiczyć. Tym wszystkim zajmuje się rekreacja, która razem z turystyką tworzy ciekawy i przyszłościowy tandem. Dość często studenci tego kierunku, którzy nadal są głodni wiedzy i nie strasznie im jest pisanie prac, podejmują studia na kierunku fizjoterapia, która z roku na rok jest coraz popularniejsza, mimo że jest to młody kierunek studiów. Fizjoterapia daje nowy, atrakcyjny zawód dla wszystkich, którzy cenią sobie w pracy kontakt z ludźmi.

Na studiach obowiązuje oczywiście nauka języków obcych, minimum dwóch na poziomie średnio-zaawansowanym. Pisanie prac zaliczeniowych odbywa się na wyższych latach studiów po odbyciu praktyk zawodowych, np. w hotelach, biurach podróży. Obroniona praca licencjacka po trzyletnich studiach pozwala już na pracę w zawodzie. Studia magisterskie są już tylko uzupełnieniem wiedzy na poszczególnych specjalizacjach. Do wyboru jest co najmniej kilkanaście, m.in.: hotelarstwo i gastronomia, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, polityka turystyczna, rekreacja, marketing usług turystycznych, zarządzanie. Praca magisterska powinna być związana z jedną ze specjalności, lecz nie determinuje ona dalszej ścieżki kariery. Prace magisterskie nie zawsze muszą być zgodne z przyszłym zawodem, ale warto przyłożyć się do ich napisania.

Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja, którzy pisanie prac mają za sobą, uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Mogą także założyć własne biuro podróży. Po odbyciu specjalnych kursów, na których zazwyczaj nie jest wymagane pisanie prac zaliczeniowych, mogą pracować jako piloci wycieczek, przewodnicy, rezydenci, a także jako opiekunowie na koloniach i obozach dla dzieci.

Dość popularną drogą zawodową obieraną po studiach jest praca w hotelu na stanowisku menedżera lub kierownika zmiany lub praca w recepcji. Modny jest też ostatnio marketing w turystyce, który pozwala na podjęcie pracy w licznych biurach podróży lub portalach poświęconych zwiedzaniem świata, a także w branży wydawniczej. Jest to bardzo ciekawa praca, a więc studenci, którzy poświęcą swój czas na naukę i pisanie prac magisterskich, czy też licencjackich, nie będą się nudzić w przyszłym życiu zawodowym.

5/5 - (8 votes)
Exit mobile version