Ekonomia – pisanie prac z ekonomii

Jednym z ważniejszych działów naszego serwisu jest pisanie prac z ekonomii. Nad kierunkiem pieczę ma Aleksandra, która skończyła studia ekonomiczne w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Razem ze współpracownikami pisze prace licencjackie, magisterskie i zaliczeniowe, wykonuje również analizy ekonomiczne i finansowe.

Ekonomia to nauka o wykorzystaniu zasobów, produkcji dóbr, bada relacje między kupującymi i sprzedającymi oraz analizuje rynek. Ekonomia to nie tylko nauka o pieniądzach, to także wiedza o różnych zjawiskach gospodarczych, które bywają zaskakujące zarówno dla ekonoma jak i dla zwykłego człowieka.

Ekonomia to jeden z popularniejszych kierunków obok prawa, medycyny, marketingu czy psychologii. Co roku uczelnie ekonomiczne odnotowują duże zainteresowaniem tym typem studiów. Słowo „ekonomia” przyciąga sporo maturzystów. A co się kryje pod tym pojęciem?

Studia te nie należą do łatwych. Trzeba mieć na uwadze, że sporo tu zaawansowanej matematyki, ale i też wiele do nauczenia się z innych dziedzin (choćby socjologii, filozofii czy prawa – także humanista znajdzie tu coś dla siebie, ale musi być świadomość, że studia te to głównie operacje na liczbach). Ekonomia wykładana jest na uniwersytetach ekonomicznych, powoli też wchodzi do oferty szkół prywatnych.

Kierunek ten wyposaża studenta w wiedzę ekonomiczną niezbędną do zrozumienia tego, co się dzieje we współczesnej gospodarce, jakie prawa nią rządzą. Studia na kierunku ekonomia przygotowują specjalistów dla wszystkich dziedzin gospodarki, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego.

Studia te są dwuetapowe, tak jak większość innych kierunków w Polsce. Trzyletnie studia zawodowe i napisana praca licencjacka umożliwiają studiowanie na uzupełniających studiach magisterskich. Studia magisterskie kończą się napisaniem pracy magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego. Na pierwszych latach studiów przyszły ekonomista poznaje podstawy tej dziedziny.

Przykładowe przedmioty to: mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, informatyka ekonomiczna, statystyka, ekonometria i badania operacyjne, systemy organizacji i zarządzania, elementy prawa, prawo cywilne, rachunkowość finansowa, finanse publiczne, bankowość, ryzyko i ubezpieczenia, prognozowanie i symulacje, demografia. Nieco później dominują przedmioty specjalistyczne, które mają pomóc w wyborze dalszej ścieżki zawodowej.

Przykładowe specjalności na studiach ekonomicznych to: gospodarka regionalna, polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw, ekonomia rolna i agrobiznes, publicystyka ekonomiczna i public relations, ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Na każdym z etapów studiów obowiązuje nauka języka obcego, najczęściej angielskiego. Na większych uczelniach niektóre specjalności są prowadzone w języku angielskim lub niemieckim.

Jedną z ciekawszych specjalizacji jest ekonomia globalna i menedżerska wykładana m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym z Poznaniu. Celem tych studiów jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy na stanowiskach menedżerskich oraz wyposażenie ich w wiedzę niezbędną do tworzenia narzędzi analitycznych potrzebnych we współczesnym świecie. Pisanie prac zaliczeniowych jest obowiązkowe na kilku przedmiotach, m.in. na przekształceniach własnościowych w teorii i praktyce, bankowości centralnej i komercyjnej, systemach podatkowych w Polsce i Unii Europejskiej. Specjalność ta przygotowuje do pracy zagranicą w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Pisanie prac magisterskich to kolejny etap. Prezentujemy przykładowe tematy prac z ekonomii. Studia drugiego stopnia i praca magisterska z ekonomii dają możliwość podjęcia pracy w sektorze prywatnym i publicznym, w kraju i za granicą. Mogą podjąć pracę w bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach doradczych jako menedżerowie lub kierownicy. Inne wykonywane przez nich zawody to: specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstw, dyrektorzy ekonomiczni, analitycy bankowi, stratedzy, doradcy. Mogą również pracować w instytucjach edukacyjnych i badawczych, a także jako eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych.

Ekonomia daje dużo możliwości, lecz warto połączyć ją także z innym kierunkiem, niekoniecznie ekonomicznym – dzięki temu można uzyskać dodatkowe kwalifikacje i ciekawą pracę, niekoniecznie związaną z finansami czy bankowością.

4.9/5 - (9 votes)
Exit mobile version