Prace inżynierskie

Pomagamy pisać prace inżynierskie, ale tylko z niektórych kierunków.

Generalnie, nie zajmujemy się pisaniem prac z kierunków technicznych. Raz – że nie znamy się na tym, a dwa – nie chcielibyśmy kogoś wprowadzić w błąd – w tym sensie, że nie mamy odpowiednich uprawnień. To jednak jest odpowiedzialność prowadzić pracę inżynierską przykładowo z budownictwa. Nie wzięlibyśmy na siebie takiego ciężaru.

Co nie znaczy, że w ogóle prace inżynierskie są poza naszą sferą zainteresowania. Nie, tak nie jest.

Pomagamy pisać prace inżynierskie z zarządzania, logistyki, marketingu.

Technicznie rzecz biorąc to nie jest dla nas problem, aby napisać pracę inżynierską – formalnie jest ona zbliżona do pracy licencjackiej.

A tak przy okazji – czym się różni praca inżynierska od pracy licencjackiej? Jeśli chodzi o wykształcenie, które się po ich obronie zdobywa, to są to równorzędne poziomy.

Formalnie dużych różnic nie ma, są za to istotne różnice merytoryczne. O ile w części teoretycznej pracy z zarządzania może (choć nie musi – o czym dalej) nie być żadnych różnic między pracą inżynierską a licencjacką, to już w części praktycznej takie różnice będą. W pracy inżynierskiej zazwyczaj będzie to jakiś projekt, a w pracy licencjackiej jakieś badanie.

Projekt zawarty w pracy inżynierskiej będzie wymagał zastosowania informatycznych albo ilościowych narzędzi do rozwiązania problemu inżynierskiego albo menedżerskiego. Niektórzy promotorzy mówią też o tzw. podejściu inżynierskim, czyli wykorzystującym metody naukowe i naukowy punkt widzenia do rozwiązywania oraz analizowania problemów technicznych. W pracy licencjackiej wystarczy zrobić badania ankietowe wśród pracowników.

Jeśli chodzi o inne różnice, to różnić się też powinna literatura, którą będzie się wykorzystywać w pracy. Przykładowo mamy temat, który dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi. w pracy inżynierskiej nie powinniśmy wykorzystywać literatury z pedagogiki (której jest na przykład sporo o procesach motywowania), ale taką literaturę jak najbardziej możemy wykorzystać w pracy licencjackiej pisanej na wydziale zarządzania uniwersytetu.

Różnica też będzie w podejściu do tematu – co już w samym jego brzmieniu można wychwycić. Przy pracy inżynierskiej temat może brzmieć na przykład tak: „Projekt usprawnień w zakresie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie”, przy pracy licencjackiej wystarczy: „Możliwości usprawnień w zakresie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie”.

Tak, więc, możemy pisać prace inżynierskie z niektórych kierunków, ale nie ze wszystkich. Zarządzanie – proszę bardzo, marketing i logistyka – też. Jednak na pewno nie budownictwo. Z informatyki też nie pomożemy.

5/5 - (1 vote)
Exit mobile version